Rolex Submariner 116610

Rolex Submariner 116610

Rolex / Technika

Srovnání ocelí 316L a 904L

Drtivá většina ocelových hodinek je vyrobena z oceli typu 316L, pro kterou se vžilo označení švédská ocel. Má velmi dobré mechanické vlastnosti v čele s poměrně vysokou tvrdostí a odolností vůči korozi, a lze ji dobře obrábět. Manufaktura Rolex již poměrně dlouho používá 904L. Jsou její vlastnosti o tolik lepší nebo jde spíše jen o snahu se odlišit a fungující marketing?

Stačí několik dnů nošení a hodinky z oceli 316L nesou stopy používání, vlásečnicovým škrábancům se jednoduše nevyhnete a zejména velká zaoblená plocha přezky tahu, která se (v lepším případě) s dřevěnou plochou kancelářského stolu během pracovního dne mnohokrát potká tváří v tvář, posbírá škrábance jako první.

Ocel 904L, která je výsadou výhradně hodinek Rolex, je sice násobně dražší, než běžná 316L, ale její mechanické vlastnosti naproti tomu nijak výrazně lepší nejsou. Navíc je běžnými strojními metodami hůře obrobitelná. A jak dokazují níže uvedené technické parametry oceli 904L je představa, že budou dnes zakoupené Submariner po letech poctivého denního nošení jako nové, mylná.

Rolex Submariner 116610

Jedním z mnoha základních parametrů ocele je její tvrdost, která se zjišťuje pomocí několika standardizovaných zkoušek, mezi nejpoužívanější patří test tvrdosti podle Rockwella, Brinella a Vickerse.

Tvrdost podle Rockwella HR (ČSN 42 0373)

Test spočívá ve vtlačování normovaného objektu do zkoušeného materiálu, tvrdost je následně stanovena podle naměřené hloubky vtisku. Vtlačovaným tělesem může být:

  • ocelová kulička průměru 1,5875 mm (HRB, B = ball, tedy kulička), zatěžovací síla (kolmá na povrch zkoušeného materiálu) má velikost 1 000 N
  • diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120° s poloměrem 0,2 mm (HRC, C=cone, tedy kužel), zatěžovací síla 1 500 N
  • diamantový kužel stejných parametrů, zatěžující síla 600 N (HRA)

Tvrdost podle Vickerse HV (ČSN 42 0374)

Do zkoušeného materiálu se silou F (10 a ž 1 000 N), působící kolmo na povrch vzorku vtlačuje diamantový čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136° po dobu 10 – 180 sekund. Nejčastěji se vzorky testují zatěžovací silou 300 N působící po dobu 30 sekund.
Po ukončení testu se změří obě úhlopříčky vtisku d1 a d2, aritmetický průměr obou hodnot se dosadí do vzorce a vypočítá se hodnota tvrdosti HV.

Nepřehlédněte  Rolex Daytona z Thajska aneb příběh jedněch replik

HV=0,189. (F/d2)

Tvrdost podle Brinella HB (ČSN 42 0371)

Do zkoušeného materiálu se silou F vtlačuje kulička z kalené oceli o průměru D, který se volí v závislosti na tloušťce zkoušeného vzorku, která musí být minimálně desetinásobek hloubky vtisku (v opačném případě by se do testu promítla tvrdost podložky). Doba působení síly i její velikost závisí na typu zkoušeného materiálu, zkouška se provádí na Brinellově tvrdoměru, hodnota se následně určí pomocí vzorce:

HB=(0,102.F)/A,

kde A – povrch části vtlačeného vrchlíku, který se pro jednoduchost považuje za kulový

Tvrdost lze vyčíst i z tabulek, a to pomocí číselné kombinace průměru kuličky D, síly F a doby zatížení t (např. HB 10/5000/60).

Ocel třídy 316L

316L je běžně používaná legovaná nízkouhlíková ocel, po třídě 304 je druhou nejpoužívanější nerezovou ocelí, které se využívá mj. také ve zdravotnictví (chirurgická ocel) nebo potravinářském průmyslu.

Díky poměrně vysokému obsahu Ni (10 – 14 %) patří také mezi austenitické oceli, příměs molybdenu pak zajišťuje odolnost oceli vůči korozi. Každá nerezová ocel ale musí obsahovat také nejméně 10,5% podíl chromu, který rovněž zvyšuje korozivzdornost materiálu (na jeho povrchu chrom vytváří tenký film nerozpustných kysličníků). Tuto vrstvu oxidů si 316L zachovává bez ohledu na použité obráběcí techniky materiálu.

Naproti tomu běžné uhlíkové oceli musejí být vůči korozi chráněny dodatečnou povrchovou úpravou, např. zinkováním. Navíc každé narušení povrchu odhaluje "syrovou" ocel, která je samozřejmě ke korodování náchylná.

Obecně lze říci, že i stopové množství některých prvků může výrazně ovlivnit odolnost oceli vůči korozi. Největší korozivzdornost mají oceli s vysokým obsahem chromu, molybdenu a niklu.

Ocel třídy 316L – příměsy:

 
Třída podíl C Mn Si P S Cr Mo Ni Cu
316L min 16.0 2.0 10.0
max 0.03 2.00 0.75 0.045 0.03 18.0 3.0 14.0 0.10

Rolex a obyčejná ocel? To přeci nejde

Ocel 316L je tedy hojně používaný, dostatečně pevný, tvrdý a korozivzdorný materiál, ze kterého je vyráběna skutečně drtivá většina hodinek mnoha cenových kategorií.

Nepřehlédněte  Podle Millward Brown je Rolex třetí nejcennější značkou svého segmentu

Právě hojně používaný si lze v tomto směru přeložit také jako snadno dostupný a obyčejný. Tedy přívlastky, kterými nechce být manufaktura Rolex v žádném ohledu označována. Na jednu stranu je to logické, značka má ohromný světový věhlas a je to právě Rolex, který je vnímán jako luxusní výrobce hodinek i mezi běžnou populací (nechronomaniaky), lidmi, pro které jsou hodinky skutečně jen ukazatel času a nic víc.

Na rozdíl od mnoha jiných jde o zcela soběstačný hodinářský dům, který v podstatě vše, od kompletní výroby strojků po ona ocelová pouzdra, zajišťuje vlastními silami a není pod ochrannými křídly žádného koncernu typu Swatch Group nebo LVMH.

Rolex Submariner z roku 1953

Rolex se prostě musí lišit a to nejen designem svých hodinek, které zůstávají i desítky let prakticky beze změny (řada Submariner existuje bezmála 60 let, ale její vzhled se opravdu změnil jen nepatrně) a strojky, s nimiž se u žádné jiné značky nesetkáte.

Právě proto se koncem osmdesátých let u Rolex rozhodli místo doposud používané 316L začít experimentovat s třídou 904L. Materiál je na webu značky prezentován jako "super alloy", tedy výjimečná, neobvyklá slitina. Je tomu ale skutečně tak?

Ocel třídy 904L

904L je také nízkouhlíková vysoce legovaná austenitická ocel, která má oproti 316L výhodu především ve vyšší odolnosti vůči silný kyselinám, zejména kyselině sýrové (H2SO4).

Zatímco tuto vlastnost materiálu majitelé hodinek Rolex asi příliš nevyužijí (leda by je na noc namísto noční stolek odkládali do kyselinové lázně), odolnost vůči chloridům znamená rezistenci vůči slané mořské vodě. A to už u potápěčských hodinek smysl má.

Tato zvýšená odolnost je dána mnohem vyšším obsahem mědi (oproti 316L až 20 ×), vyšší příměs chromu a molybdenu znamená vyšší korozivzdornost.

Ocel třídy 904L – příměsy:

 
Třída podíl C Mn Si P S Cr Mo Ni Cu
904L min 19.0 4.0 23.0 1.0
max 0.020 2.00 1.00 0.045 0.035 23.0 5.0 28.0 2.0
Nepřehlédněte  Tiger Woods zažívá comeback. Je novým ambasadorem značky Rolex

Vysoká je také odolnost vůči působení magnetického pole i houževnatost materiálu. V otázce obrobitelnosti ale 904L nad 316L prohrává, je výrazně horší, což je jistě jeden z důvodů, proč jí Rolex využívá (je to výzva).

Zhruba dvojnásobný obsah niklu znamená vyšší cenu a také možné kožní komplikace pro na tento prvek alergické osoby. Ostatně jedna z vyzdvihovaných výhod 316L je právě nízký obsah Ni, čímž jsou možná rizika kožních vyrážek při nošení ocelových hodinek prakticky eliminovány.

Cena 904L je oproti 316L zhruba třikrát vyšší (1 000 kg 316L cca 6 000 USD, 18 000 USD za 904L), což ovšem při rozpočítání na jeden kus hodinek a přihlédnutí k cenám hodinek Rolex prakticky ztrácí na významu. Nemalé prostředky ale musely být vynaloženy na stroje schopné 904L dostatečně přesně a rychle obrábět.

Jak vyplývá z přiložené tabulky, nižší je také tvrdost materiálu, hodinky Rolex z oceli 904L jsou tedy k poškrábání o něco málo náchylnější než časomíra z běžnější a levnější oceli 316L, která na oplátku nemusí bez následků přežít koupel v silné kyselině.

Oceli třídy 904L a 316L – základní mechanické vlastnosti:

 
Parametr 904L 316L
Hustota [kg/m3] 8 000 8 000
Mez pevnosti [MPa] 490 485
Mez kluzu [MPa] 220 170
Tvrdost podle Rockwella HRB 70 – 90 95
Tvrdost podle Brinella HB 150 217
Tvrdost podle Vickerse HV ? 220 – 240
Odolnost vůči kyselinám a korozi [pre] 36 24

Jaký je tedy závěr? Po srovnání klíčových parametrů obou ocelí a zhodnocení, nakolik jsou vlastnosti, ve kterých 904L oproti běžnější oceli vítězí důležité pro základní stavební kámen pouzdra a tahu náramkových hodinek se nezbývá než přiklonit k názoru, že hlavním důvodem používání tohoto materiálu značkou Rolex skutečně je snaha se odlišit.

Být tou hodinářskou manufakturou, která má i v tomto ohledu něco navíc, něco svého a něco, co žádný jiný výrobce svému klientovi z principu nemůže nabídnout. Ačkoli ve skutečnosti nejde o takový zázrak, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Zdroj: WatchUSeek, Wikipedia, Rolex, TimeZone

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*