Švýcaři usilují o přísnější podmínky pro označení Swiss made

Federace švýcarského hodinářství skrze projekt Swissnes usiluje o zpřísnění normy pro používání označení Swiss made u švýcarských hodinek. Po několika letech snahy se dostavují první výsledky, získat nálepku Swiss made totiž možná bude ještě obtížnější.

Novou definici označení Swiss made sice Federace švýcarského hodinářství (FH) plánovala již od roku 2007, ale teprve v lednu 2010 podniká příslušné kroky a o problému se začíná mluvit. Další dlouhé dva roky trvaly diskuze napříč zainteresovanými subjekty, než Komise právních záležitostí Národní rady přistoupila na návrhy předložené v projektu Swisness, podle kterého musí 60 % pořizovací ceny hodinek tvořit díly vyrobené ve Švýcarsku. Tato kvóta platí pro hodinky s quartz strojkem, u mechanických budou švýcarské díly tvořit minimálně 80 % celkové ceny.

Celkovou hodnotou hodinek se rozumí náklady na výrobu všech potřebných dílů nutných ke kompletaci jakožto i nákladů na výzkum a vývoj. Cena řemenů, kovových tahů a baterií se naopak do myšlených nákladů nezapočítává.

Součástí návrhu novely zákona je zpřísnění definice i pro švýcarský strojek, u něhož má cena švýcarských dílů nově tvořit nejméně 60 % jeho celkové ceny.

Nová kritéria budou součástí novely zákona z roku 1971, která jasně definuje podmínky pro udělení značky Swiss made. O dalším osudu projektu Swissnes se bude rozhodovat začátkem příštího roku, zpřísnění podmínek tedy ještě není oficiálně posvěceno úřady. Na tahu bude nyní ministerstvo vnitra spolu s úřadem duševního vlastnictví.

Aktuální definice "Swiss made"

Doposud musejí hodinky chlubící se nálepkou Swiss made, která bývá natištěná ve spodní části číselníku (a může být zároveň i na samotném strojku ) splňovat následující kritéria:

  • musejí byt vybaveny švýcarským strojkem
  • švýcarský strojek musí nejméně z 50 % celkové ceny tvořit díly vyrobené ve Švýcarsku (do této ceny se nezapočítávají náklady na kompletaci dílu v jeden celek)
  • strojek musí byt sestaven ve Švýcarsku
  • hodinky musí projít kontrolou na území Švýcarska

Pokud polovinu ceny strojku tvoří švýcarské díly, ale jeho kompletace proběhla mimo území státu, mohou jím osazené hodinky lákat označením "Swiss Movement", nálepku Swiss made už ale obsahovat nesmějí.

Zdroj: FH

Značky: FHS, Novinky